centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI

W zakładce dokumenty do pobrania zamieszczono zaktualizowany Regulamin rekrutacji do projektu. Korekcie poddano treść § 3 punkt 1b), który otrzymuje brzmienie:

z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie wiek od 45 roku życia do 65 roku życia (wiek kandydata/tki jest weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z datą urodzenia a nie rocznikowo) lub status osoby niepełnosprawnej;


centrum przedsiebiorczosci