centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W zakładce dokumenty do pobrania zamieściliśmy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który określa formy pomocy, z których mogą skorzystać Uczestnicy/czki projektu, kryteria uzyskania wsparcia finansowego, zasady prac Komisji Oceny Wniosków, procedurę przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego, opis monitoringu i kontroli Beneficjentów/tek pomocy oraz procedurę odwoławczą umożliwiającą wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji o przyznaniu dotacji i/lub wsparcia pomostowego.


centrum przedsiebiorczosci