centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo!


W dniach  od 24 maja do 6 czerwca 2012 w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości złożonych zostało 177 formularzy rekrutacyjnych do projektu „Most do własnej firmy” (z uwzględnieniem formularzy wysłanych pocztą z data stempla pocztowego z okresu 24.05.2012-06.06.2012), które zostały podane ocenie formalnej i merytorycznej.

 

W zakładce „Dokumenty do pobrania” kategoria „Rekrutacja” zamieszczamy wyniki oceny wszystkich wniosków, które zostały poddane ocenie merytorycznej, numery NEK Kandydatów/ek, których dokumentacja rekrutacyjna nie spełniała wymogów formalnych oraz 48 rekomendowanych do II etapu oceny merytorycznej.


O terminach rozmów i testu kompetencji wybranych Kandydatów/tki poinformujemy indywidualnie.  


Informacja o wynikach oceny złożonego przez Państwa wniosku wraz z kartami oceny dokonanej przez dwóch oceniających członków Komisji Rekrutacyjnej została  wysłana pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu.


centrum przedsiebiorczosci