centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

DORADZTWO PRZED URUCHOMIENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozpoczął się etap świadczenia usług doradczych dla Uczestników/ek projektu, w trakcie którego będą indywidualne rozpatrywane zagadnienia związane z opracowywanym biznes planem oraz prowadzeniem planowanej działalności gospodarczej. W związku z tym w zakładce dokumenty do pobrania  kategoria Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe zamieszczono wzory dokumentów: biznesplan, harmonogram rzeczowo finansowy, tabela dodatkowa - nakłady finansowane ze środków własnych.


centrum przedsiebiorczosci