centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

AKTUALIZACJA WZORU BIZNESPLANU

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie zmienionych wytycznych IP 2 dotycących realizacji projektów w ramach działania 6.2 zamieszczamy zaktualizowany wzór biznesplanu - zmieniono tabelę nr VI kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania. Na etapie składania wniosków o wsparcie finansowe należy złożyć zaktualizowany wzór zamieszczony w dniu 17.09.2012 r.
Aktualne Wytyczne zostały zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


centrum przedsiebiorczosci