centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANA ŚRODKÓW

W związku wyrażoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach akceptacją zmian dotyczących rozszerzenia katalogu form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono Aneks nr 1 do Regulaminu.


centrum przedsiebiorczosci