centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od wyników oceny Wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w zakładce Dokumenty do pobrania kategoria KOW publikujemy listę rankingową uwzględniającą punktację przyznaną przez oceniających członków Komisji Oceny Wniosków po rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.


centrum przedsiebiorczosci