centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

Deklaracja pochodzenia sprzętu używanego

 

Z uwagi na fakt, iż rozpoczynacie Państwo realizację zakupów finansowanych, jak również refundowanych ze środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,  w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczany wzory:

  1. deklaracji pochodzenia sprzętu używanego,
  2. oświadczenia Uczestnika projektu – nabywcy sprzętu używanego,

tj. dokumentów jakie należy złożyć przy rozliczeniu wydatkowania dotacji.

Celem w/w oświadczeń jest potwierdzenie zasadności zakupu sprzętu używanego jak również potwierdzenie, iż zakupiony sprzęt w okresie ostatnich 7 lat sprzęt ten nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej.

 

W przypadku zakupu sprzętu używanego  o wartości przekraczającej 3.000 zł załączyć należy wycenę rzeczoznawcy potwierdzającą  zasadność ceny wskazanej w umowie kupna, na fakturze lub rachunku.


centrum przedsiebiorczosci