centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

Rozliczenie dotacji

W związku z kończącym się okresem wydatkowania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, informujemy, iż w celu rozliczenia wsparcia należy złożyć następujące dokumenty:

1)    oświadczenie o dokonaniu zakupów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2)    szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych. 

3)    zestawienie poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację działań

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zgodnie z umową o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości po złożeniu rozliczenie odbędzie się wizyta monitoringowa mająca na celu potwierdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji.


centrum przedsiebiorczosci