centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu informujemy, iż został wyznaczony termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego :

- finansowego  w wysokości 1.386 złotych wypłacanych w 5 ratach miesięcznych – maksymalna kwota wsparcia wynosi 6930 złotych ( tj. 1386 x 5  m-cy).  

- doradczego w wymiarze 5 godzin doradczych do wykorzystania w kolejnych 6 miesiącach prowadzenia DG objętych wsparciem pomostowym.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  terminie od 12- 25 czerwca 2013 w godzinach od 8.00 do 16.00 (od poniedziałki do piątku)

zgodnie z procedurami stosowanymi przy składaniu wniosków na uzyskanie wsparcia finansowego (dotacji) w oparciu o Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Most do własnej firmy”.

 

O wsparcie finansowe jak i doradcze mogą ubiegać się wyłącznie uczestnicy projektu "Most do własnej firmy" 

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania


centrum przedsiebiorczosci