centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PPWP PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od wyników oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w zakładce Dokumenty do pobrania - Przedłużone wsparcie pomostowe publikujemy listę rankingową uwzględniającą punktację przyznaną przez oceniających członków Komisji Oceny Wniosków po dokonaniu rozpatrzeniu wniosków skierowanych powtórnie do oceny.

Lista rankingowa


centrum przedsiebiorczosci