centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

Decyzja dotycząca Przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację o akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Most do własnej firmy”. Tym samym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zatwierdził listę Uczestników projektu, którzy otrzymali rekomendację do wypłaty wsparcia. W wyniku weryfikacji dokumentów jeden wniosek otrzymał większą ilość punktów, nie wpłynie to jednak na wysokość przyznanego Państwu wsparcia. Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z uzyskana punktacją ( średnia ocen dwóch oceniających).

Lista rankingowa


centrum przedsiebiorczosci