centrum przedsiebiorczosci
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

ANKIETA

Lip
03

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości planuje stworzenie nowego projektu dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane uruchomieniem działalności prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety:

 

ANKIETA

 

 

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo!


W dniach  od 24 maja do 6 czerwca 2012 w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości złożonych zostało 177 formularzy rekrutacyjnych do projektu „Most do własnej firmy” (z uwzględnieniem formularzy wysłanych pocztą z data stempla pocztowego z okresu 24.05.2012-06.06.2012), które zostały podane ocenie formalnej i merytorycznej.

 

W zakładce „Dokumenty do pobrania” kategoria „Rekrutacja” zamieszczamy wyniki oceny wszystkich wniosków, które zostały poddane ocenie merytorycznej, numery NEK Kandydatów/ek, których dokumentacja rekrutacyjna nie spełniała wymogów formalnych oraz 48 rekomendowanych do II etapu oceny merytorycznej.


O terminach rozmów i testu kompetencji wybranych Kandydatów/tki poinformujemy indywidualnie.  


Informacja o wynikach oceny złożonego przez Państwa wniosku wraz z kartami oceny dokonanej przez dwóch oceniających członków Komisji Rekrutacyjnej została  wysłana pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

W terminie naboru wpłynęło 176 wniosków. Aktualnie trwa ocena formularzy rekrutacyjnych. Na podstawie oceny opracowana zostanie lista rankingowa I etapu rekrutacyjnego, którą zamieścimy na stronie internetowej.

 

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Do 6 czerwca trwa nabór wniosków do projektu Most do własnej firmy. Do 31 maja wpłynęło 51 formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do udziału w projekcie.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W zakładce dokumenty do pobrania zamieściliśmy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który określa formy pomocy, z których mogą skorzystać Uczestnicy/czki projektu, kryteria uzyskania wsparcia finansowego, zasady prac Komisji Oceny Wniosków, procedurę przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego, opis monitoringu i kontroli Beneficjentów/tek pomocy oraz procedurę odwoławczą umożliwiającą wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji o przyznaniu dotacji i/lub wsparcia pomostowego.

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI

W zakładce dokumenty do pobrania zamieszczono zaktualizowany Regulamin rekrutacji do projektu. Korekcie poddano treść § 3 punkt 1b), który otrzymuje brzmienie:

z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie wiek od 45 roku życia do 65 roku życia (wiek kandydata/tki jest weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z datą urodzenia a nie rocznikowo) lub status osoby niepełnosprawnej;

SPOTKANIA INFORMACYJNE - PREZENTACJA

W zakładce dokumenty do pobrania zamieściliśmy prezentację ze spotkań informacyjnych.

Termin rekrutacji

Został ustalony termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w dniach roboczych od 24.05.2012 do 06.06.2012  (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Zapraszamy!

Spotkania informacyjne - terminy

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy Państwu terminy i miejsca, w których odbędą sie spotkania informacyjne dotyczące projektu.

 

 • Żywiec - 8 maj 2012, godz. 17.00
  Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe Dębina, ul. Kopernika 2,  34-300 Żywiec

 • Cieszyn – 9 maj 2012, godz. 17.00
  Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (sala sesyjna)

 • Bielsko-Biała – 10 maj 2012, godz. 17.00
  Wyższa Szkoła  Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, ul. Czesława Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała (sala 200a)

 

Naszym celem  jest przybliżenie założeń projektu "Most do własnej firmy", omówienie dokumentacji rekrutacyjnej oraz poszczególnych etapów jego realizacji.

Obecność na spotkaniach jest dobrowolna i nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Spotkania informacyjne

W dniach 8, 9 i 10 maja zaplanowaliśmy dla Państwa przeprowadzenie trzech spotkań informacyjnych nt. realizacji projektu "Most do własnej firmy". O dokładnych terminach i miejscu tych spotkań poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Więcej artykułów…

 1. Most do własnej firmy

centrum przedsiebiorczosci