centrum przedsiebiorczosci
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Rekrutacja

Rozpoczęcie naboru dokumentów zgłoszeniowych do projektu planowane jest w maju 2012. i jest zależne od uzyskania akceptacji dokumentacji rekrutacyjnej, której dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

Nabór będzie trwał 10 dni roboczych.

 

Termin rekrutacji 24.05.2012 do 06.06.2012

 

Na co najmniej 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji w biurze projektu i na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczony dokładny termin rekrutacji oraz dokumenty:

 • Regulamin rekrutacji uczestników,
 • Formularz rekrutacyjny,
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

 

Dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • składanie Formularzy rekrutacyjnych,
 • ocena formalna,
 • pierwszy etap oceny merytorycznej (wyłonienie 48 kandydatów),
 • drugi etap oceny merytorycznej (wyłonienie 32 uczestników projektu oraz 6 - osobowej listy rezerwowej).

 

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Biurze projektu:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367

 

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich po uprzednim przedstawieniu upoważnienia do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej,
 • listownie (poczta, przesyłka kurierska),
 • drogą elektronicznego dostarczenia wniosków opatrzonych bezpiecznym podpisem elektroniczny.

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Złożone wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z "Regulaminem rekrutacji".  Po wyłonieniu 48 Kandydatów/ek zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania i testy kompetencji określające predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.  Następnie opracowana zostanie lista rankingowa Kandydatów/tek w kolejności od największej do najmniejszej ilości uzyskanych punktów. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. Finalnie w drodze rekrutacji do projektu zostaną zakwalifikowane 32 osoby z największą liczbą punktów.

 

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji zawarte są w "Regulaminie rekrutacji" dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

 


centrum przedsiebiorczosci