centrum przedsiebiorczosci
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Szkolenia i doradztwo

 

32 osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie „Most do własnej firmy” zostaną objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym.

 

Pierwszym etapem będzie dwudniowe spotkanie organizacyjno-integracyjne, podczas którego Uczestnikom/czkom zostaną przedstawione szczegółowe zasady projektu. Ponadto w trakcie spotkania Uczestnicy/czki wraz z doradcą zawodowym opracują Indywidualne Programy Działania, w których zadeklarują chęć uczestnictwa w szkoleniach oraz przedstawią wizję własnej działalności gospodarczej.

 

Szkolenie podstawowe będzie realizowane:

- zgodnie z ustalonym harmonogramem w lipcu i sierpniu,
- z podziałem na dwie grupy 16-osobowe,
- w wymiarze 80 godzin szkoleniowych,
- w dni robocze - dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych,
- w dni wolne od pracy - dla osób pracujących.

 

Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne (każdy po 40 godzin szkoleniowych):

 

I BLOK: PROWADZENIE MAŁEJ FIRMY KROK PO KROKU

 • PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
 • MARKETING FIRMY,
 • ZARZĄDZANIE FIRMĄ,
 • BIZNES PLAN,

 

II BLOK: KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI I UBEZPIECZENIA W MAŁEJ FIRMIE

 • EWIDENCJA KSIĘGOWA FIRMY,
 • OBOWIĄZKI WZGLĘDEM ZUS I URZĘDU SKARBOWEGO,

 

Zajęcia uzupełniające

 • PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA – 5 dni dla 10 osób,
 • AUTOPREZENTACJA, KOMUNIKACJA – 3 dni dla 16 osób,
 • MARKETING (NOWE METODY POZYSKIWANIA KLIENTÓW) – 3 dni dla 16 osób.

 

Warsztatowy sposób prowadzenia zajęć pozwoli na zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do prowadzenia własnej firmy.

 

Po zakończeniu udziału w cyklu szkoleniowym Uczestnicy/czki projektu będą korzystać z pomocy doradcy, która pozwoli na indywidualne rozpatrzenie wszystkich zagadnień związanych z opracowywanym biznes planem  oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze – biznesowe jest przewidziane także po rozpoczęciu działalności gospodarczej.


Warunkiem ubiegania się o uzyskanie wsparcia finansowego jest udział w co najmniej 80 % zajęć (szkoleń oraz doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) przewidzianych w Projekcie.


centrum przedsiebiorczosci